Ρινικός ήβος σκολίωση ρινικού διαφράγματος -
Ρινοπλαστική διόρθωση διαφράγματος

Είναι γενικά η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της μύτης μετά από συγγενείς ή επίκτητες δυσμορφίες, τραύματα ή αφαιρέσεις όγκων. Είναι πολυεπίπεδη παρέμβαση στους χόνδρους και στον οστέινο σκελετό της μύτης που εφόσον γίνεται για αισθητικούς λογούς προτιμούμε να γίνει μετά την ενηλικίωση (16 για τα κορίτσια, 18 για τα αγόρια). Συνήθως είναι σμίκρυνση και σωστή επανατοποθέτηση – ακολουθώντας αισθητικές γωνίες και συμμετρίες σε σχέση με το πρόσωπο -του χόνδρινου και οστέινου σκελετού της μύτης. Σε συγκεκριμένες συγγενείς η τραυματικές απώλειες στοιχείων της μύτης, οι παρεμβάσεις μας είναι “αυξητικές” με χρήση χόνδρων ή και οστών και από αλλά μέρη του σώματος όπως και τεχνικές αποκατάστασης τυχόν δερματικών ελλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η χειρουργική μας προσέγγιση πρέπει να είναι ακριβής προ εγχειρητικά και εξατομικευμένη και σχεδόν πάντα σε γενική αναισθησία.

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BLEPHAROPLASTY

Eίναι η διόρθωση της χαλάρωσης του δέρματος και του μυός των άνω ή και κάτω βλεφάρων, καθώς και η αφαίρεση της περίσσειας λίπους, που προβάλλει σαν κήλη από το βλεφαρικό διάφραγμα προς το δέρμα με την μορφή “σακκούλων” σε διάφορα σημεία, κυρίως στα κάτω, αλλά και στα άνω βλέφαρα.

Γίνεται με τοπική αναισθησία (συνήθως) και είναι σχετικά ανώδυνη μόνη ή σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις στο πρόσωπο.

Πριν

Μετά - Άνω Βλεφαροπλαστική

Άνω και κάτω Βλεφαροπλαστική

Πριν

Μετά

ΒΛΕΦΑΡΟΠΤΩΣΗ-EYELID PTOSIS

Εκ γενετής ή επίκτητη, οφειλόμενη σε διάφορα αίτια κάθε φορά, συνήθως στην υπερβολική χαλάρωση και αδυναμία του ανελκτήρα μυ του άνω βλεφάρου (με την δράση του οποίου ανοίγει, ανυψώνεται το άνω βλέφαρο) με την πάροδο της ηλικίας. Ανάλογα με το αίτιο αλλά και το βαθμό της πτώσης (χιλιοστά πτώσης του βλεφαριδικού χείλους σε σχέση με την κόρη του οφθαλμού) παρεμβαίνουμε στον μυ, (πάντα σε τοπική αναισθησία στους ενήλικες), ώστε να ελέγχουμε την συμμετρία των δυο άνω βλεφάρων.

Πριν

Μετά - Άμεσα Μετεγχειρητικά

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - RINOPLASTY

Είναι γενικά η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της μύτης μετά από συγγενείς ή επίκτητες δυσμορφίες, τραύματα ή αφαιρέσεις όγκων. Είναι πολυεπίπεδη παρέμβαση στους χόνδρους και στον οστέινο σκελετό της μύτης που εφόσον γίνεται για αισθητικούς λογούς προτιμούμε να γίνει μετά την ενηλικίωση (16 για τα κορίτσια, 18 για τα αγόρια). Συνήθως είναι σμίκρυνση και σωστή επανατοποθέτηση – ακολουθώντας αισθητικές γωνίες και συμμετρίες σε σχέση με το πρόσωπο -του χόνδρινου και οστέινου σκελετού της μύτης. Σε συγκεκριμένες συγγενείς η τραυματικές απώλειες στοιχείων της μύτης, οι παρεμβάσεις μας είναι “αυξητικές” με χρήση χόνδρων ή και οστών και από αλλά μέρη του σώματος όπως και τεχνικές αποκατάστασης τυχόν δερματικών ελλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η χειρουργική μας προσέγγιση πρέπει να είναι ακριβής προ εγχειρητικά και εξατομικευμένη και σχεδόν πάντα σε γενική αναισθησία.

Ρινικός ήβος σκολίωση ρινικού διαφράγματος.

Πριν

Ρινοπλαστική αποκατάσταση σκολίωσης.

1 μήνα μετεγχειρητικά

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - OTOPLASTY

Eίναι η διόρθωση των αφισταμένων αυτιών από το πλάγιο μέρος της κεφαλής, που φυσιολογικά βρίσκονται σε απόσταση 30 μοιρών συνήθως. Γίνεται σε τοπική αναισθησία, ακόμη και σε παιδιά, όταν συμπληρώσουν το 7 έτος της ηλικίας τους και μετά,  οπότε ο χόνδρος δεν αυξάνεται πλέον.

Είναι πάντα συγγενής αδυναμία του χονδρού να σχηματίσει ανθέλικα (με αποτέλεσμα το αυτί να προβάλλει προς τα μπρος σε περισσότερο από 30 μοίρες από το πλάγιο της κεφαλής) με ή χωρίς μεγάλη κόγχη επίσης. Για το λόγο αυτό η παρέμβασή μας, με τομή πίσω από το αυτί, γίνεται προς το χόνδρο με την δημιουργία ανθέλικος που δίνει την φυσιολογική προς τα πίσω στροφή του αυτιού και καθήλωση της κόγχης προς τα πίσω, στο πλάγιο της κεφαλής κάτω από το δέρμα.

Μερική η ολική ανάπλαση σε περιπτώσεις συγγενούς ανωτίας, μικρωτίας ή άλλης δυσμορφίας ώτων, ή τραυματική απώλεια μέρους ή όλου του αυτιού συνιστά επίσης ωτοπλαστική. Με διάφορες τεχνικές και σειρά επεμβάσεων δημιουργούμε νέο αυτί και αποκαθιστούμε τη συμμετρία ή την απώλεια μέρους του.  Χρησιμοποιούμε τοπικούς  δερματικούς κρημνούς και μοσχεύματα, αλλά και χόνδρους από αλλά μέρη του σώματος-πλευρικοί χονδροί ή και προκατασκευασμένο σιλικονούχο σκελετό στη θέση του χονδρού.

Αφιστάμενα Ώτα​

Πριν

Μετά - Άμεσα Μετεγχειρητικά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ - FACE NECK LIFT

Διαδικασία ουσιαστικής παρέμβασης στην χαλάρωση-πτώση του προσώπου και τραχήλου που οφείλεται στην ηλικιακή χαλάρωση, πτώση και ατροφία όλων των υπό το δέρμα μυοαπονευρωτικών στοιχείων και συνδέσμων, ακόμη και των οστέινων στοιχείων του προσωπικού σκελετού.

Παρασκευάζουμε και αποκολλούμε το δέρμα στην κροταφική παρειακή και πλάγια τραχηλική χώρα, ανευρίσκουμε το μυοαπονευρωτικό στρώμα του προσώπου και του λαιμού και το αποκολλούμε. Στη συνέχεια, το μετακινούμε στην αρχική νεανική θέση του (με φορά λοξά προς τα πάνω στο πρόσωπο και οριζόντια και πίσω στο λαιμό). Αρχικά, αφαιρούμε ένα τμήμα του, που λόγω χαλάρωσης περισσεύει, και στη συνέχεια το στηρίζουμε με εσωτερικά ράμματα. Τέλος, επαναφέρουμε, χωρίς καθόλου τάση, το δέρμα στην θέση του με ράμματα στις αρχικές μας τομές -κρόταφο, μπρος και πίσω απ’ το αυτί και χαμηλά πίσω στο κεφάλι, αφαιρώντας την περίσσεια του δέρματος πολύ συντηρητικά.

NECK LIFT

ΠΡΙΝ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΙΣΗ ΣE ΠΗΓΟΥΝΙ ΛΑΙΜΟ-ΛΙΠΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(DOUBLE CHIN LIPOSUCTION-LIPOSCALPTING ON FACE)

Πολύ δημοφιλής και απλή τεχνική αφαίρεσης της συσσώρευσης λίπους αλλά και χαλάρωσης στο πηγούνι που γίνεται με τοπική αναισθησία.

Βοηθά εξαιρετικά στη νεανική εμφάνιση του θεραπευόμενου. Μέσα από μικροσκοπικές τομές 0. 5 cm στη μέση της πτυχής του δέρματος στο πηγούνι και άλλων δυο πίσω από το λοβίο των αυτιών από οπού γίνεται η διήθηση με tumescent διάλυμα τοπικού αναισθητικού και ακολουθεί λιποαναρρόφηση της περιοχής.

Συνδυάζεται και με την λιποανακύκλωση του λίπους αυτού στις ρινοχειλικές πτυχές, χείλη, η στην περιοχή του κροτάφου-άνω βλεφάρου η και ζυγωματικών εφόσον υπάρχει ανάγκη.
στην περιοχή του τραχήλου συνδυάζεται και με χρήση νημάτων εφόσον κρίνεται μεγάλου βαθμού η χαλάρωση του λαιμού.

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΠΙΓΟΥΝΙ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟ

Πριν

Μετά - Άμεσα Μετεγχειρητικά

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ - ΛΙΠΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ - ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΟΥΛΕΣ
TUMORS OF THE FACE - SCARS

Η αφαίρεση γίνεται σε τοπική αναισθησία με ατρακτοειδή εκτομή, εφόσον επιτρέπει το είδος και το μέγεθος του όγκου μέσα ή παράλληλα στις φυσικές πτυχές -ρυτίδες -του δέρματος του προσώπου και άμεση σύγκλιση- συρραφή του δέρματος χωρίς τάση. Εφόσον ο όγκος είναι μεγάλος, η αποκατάσταση του ελλείμματος σε δέρμα, μετά την αφαίρεση του, γίνεται με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής- δερματικοί κρημνοί ή δερματικά μοσχεύματα.

Πριν

Μετά - Άμεση αποκατάσταση με τοπικό κρημνό

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ