ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  • Επιδιώκουμε την Αρμονία, την Ισορροπία και το Μέτρο στις επιλογές μας.

  • Προτείνουμε την Ολιστική και συνδυαστική αντιμετώπιση των αισθητικών & λειτουργικών προβλημάτων.

  • Υποστηρίζουμε την μικρότερη δυνατή χειρουργική  παρέμβαση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.

ΣΤΟΧΟΣ

Εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση των ασθενών.

ΜΕΘΟΔΟΣ

  • Επιλογή ασφαλούς, αποτελεσματικής και άρτιας  αισθητικά και λειτουργικά τεχνικής.

  • Συνεχής και τεκμηριωμένη ενημέρωση.