ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ- BREAST AUGMENTATION

Μεγέθυνση του όγκου του μαστού με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης είτε κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή κάτω από την περιτονία του ή κάτω από το μαζικό αδένα είτε, τέλος, μέρος του ενθέματος κάτω από το μυ και μέρος κάτω από το μαζικό αδένα – dual plane. Σε κάθε περίπτωση η επέμβαση γίνεται σε γενική αναισθησία και μετά από ενδελεχή προεγχειρητική μελέτη των φυσικών διαστάσεων της ενδιαφερόμενης τόσο στην περιοχή του μαστού και του θώρακα όσο στο συνολικό σωματότυπό της. Έτσι, η επιλογή του τύπου, των διαστάσεων και της θέσης τοποθέτησης του ενθέματος θα είναι η καλύτερη δυνατή αισθητική και λειτουργική επιλογή. Υπάρχουν θεωρητικά τρεις θέσεις – τομές, από όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε το ένθεμα: στην μασχάλη, στην θηλαία άλω του μαστού και στην υπομάστια φυσική πτυχή, που είναι σαφώς προτιμητέα για πολλούς λογούς. Ο μαστός δεν τραυματίζεται, η τομή κρύβεται σε φυσική δερματική πτυχή και δεν είναι ορατή στην ορθή θέση της γυναίκας. Αυτή είναι η απλούστερη και συντομότερη μέθοδος μόνιμης αύξησης του μαστού με εναλλακτικές μεθόδους την τοποθέτηση λίπους μετά από λιποαναρρόφηση με ή χωρίς επικουρική συσκευή εξωτερικής διάτασης των μαστών που είναι όμως χρονοβόρα επαναλαμβανόμενη χειρουργική μέθοδος κατάλληλη μόνο για μικρές αυξήσεις του μαστού.   

Πριν

1 μήνα μετά

Άμεσα μετά από εγκυμοσύνη - φυσιολογικός θηλασμός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ -ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
BREAST PTOSIS CORRECTION

Από τις συχνότερες μαζί με την σμικρυντική μαστοπλαστική επεμβάσεις στο μαστό. Συνιστά μετακίνηση του συμπλέγματος θηλής και θηλαίας άλω προς τα πάνω κι αναδιάταξη του μαστού σε νέα ανυψωμένη θέση εκ των έσω. Οι τομές μπορεί να είναι είτε περιθηλαία είτε με τομή στη μεσότητα του μαστού (κάθετη τομή, L ή ανεστραμμένο T) ανάλογα με τον πλάτος του μαστού και το μέγεθος της πτώσης και χαλάρωσης. Η περίσσεια δέρματος αφαιρείται και ο μαστός σταθεροποιείται με εσωτερικά ράμματα αλλά και με τα ράμματα της “θήκης” του δέρματος που περιβάλει το μαζικό αδένα και το λίπος του μαστού.                                                                                

Πριν

Μετά

ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΜΑΣΤΟΥ-BREAST REDUCTION

Ακολουθούμε την ίδια τεχνική όπως με την ανόρθωση, αφαιρούμε όμως τμήματα και του μαστού από την βάση και τα κάτω πλάγια των μαστών κυρίως του έξω τεταρτημορίου, μαζί με την αφαίρεση της περίσσειας δέρματος, μετά την ανύψωση και εσωτερική αναδιαμόρφωση – στήριξή του έτσι κι αλλιώς πτωτικού μαστού.

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΑΣΤΩΝ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΜΑΣΤΟΙ
BREAST ASYMMETRY, TUBERUS BREASTS

Συνήθως συνυπάρχουν και γίνονται αντιληπτοί κατά την ήβη. Μόνες ή σε συνδιασμό οι παθήσεις αυτές, ανάλογα με το βαθμό και το μέγεθος της δυσμορφίας, αντιμετωπίζονται με αποκολλήσεις και απελευθέρωση της στενής βάσης των μαστών και χρήση ενθέματος σιλικόνης στο μικρότερο μαστό για την αποκατάσταση συμμετρίας.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
BREAST RECONSTRUCTION POST MASTECTOMY

Αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση στην αισθητική του μαστού καθόσον πρέπει εκτός από το ίδιο το χειρουργείο ανάπλασης του αφαιρεθέντος μαστού να πετύχουμε και συμμετρία με την άλλη πλευρά του υγιούς μαστού (ετερόπλευρη μαστεκτομή).

Σε ότι άφορα στην αποκατάσταση, σήμερα η τάση είναι η άμεση αποκατάσταση (μαζί με την μαστεκτομή) τουλάχιστον με την τοποθέτηση ενός διατατήρα ιστών κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ –πρώτο στάδιο αποκατάστασης.

Η άμεση αποκατάσταση εκτός του ότι δεν έχει καμιά ογκολογική αντένδειξη πλεονεκτεί ως προς τα αισθητικά αποτελέσματα, ενισχύει την ψυχολογία της ασθενούς και επιταχύνει την αποκατάσταση κατά ένα χειρουργείο, συγκριτικά με την απώτερη-καθυστερημένη- αποκατάσταση.

6 μήνες μετά, και μετά την υπερδιάταση του διατατήρα, (tissue expander), τον αντικαθιστούμε με ένα μόνιμο σιλικονούχο ένθεμα μαστού στις διαστάσεις του υγειούς ετερόπλευρου μαστού-δεύτερο στάδιο αποκατάστασης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ EXPANDER - ΜΟΝΙΜΟ ΕΝΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Στο 6μηνο διάστημα που μεσολαβεί η ασθενής ολοκληρώνει τις συμπληρωματικές θεραπείες (χημειοθεραπεία ή και ακτινοβολία εφόσον χρειάζονται) ανάλογα με την έκταση-στάδιο της νόσου του καρκίνου του μαστού που έχει αφαιρεθεί.

Έκτος από την αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόλογους ιστούς, πλατύ ραχιαίο μυ ή ορθό κοιλιακό μυ, με το υπερκείμενο δέρμα ή γλουτιαίο μυ σπανιότερα, με κάθε τεχνική να έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΡΘΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΜΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΥ ΡΑΧΙΑΙΟ ΜΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

Επεμβαίνουμε στον υγιή μαστό (με ανόρθωση ή σμίκρυνση), εφόσον χρειάζεται,  για να συμβάλλουμε στην απόλυτη συμμετρία των δυο μαστών.

Το χειρουργείο στον υγιή μαστό -εφόσον χρειάζεται- μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με την δεύτερη φάση αποκατάστασης (τοποθέτηση μονίμου σιλικονούχου ενθέματος στην πλευρά της μαστεκτομής) ή αφού ολοκληρωθεί η αποκατάσταση με κρημνούς.

Η τελική αποκατάσταση ακολουθεί σε 6 μήνες που σε τοπική αναισθησία δημιουργούμε θηλή και θηλαία άλω, επίσης συμμετρικά προς τον υγιή μαστό, με διάφορες τεχνικές.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ
GYNAECOMASTIA CORRECTION

Είναι σκόπιμο να διαχωρίσουμε την αληθή από την ψευδή γυναικομαστία -στην πρώτη περίπτωση έχουμε οπωσδήποτε υπερπλασία του μαζικού αδένα, ενώ στην δεύτερη διόγκωση του μαστού από εναπόθεση λίπους- οπωσδήποτε όμως ο όρος είναι αδόκιμος.

Ανάλογα με την περίπτωση κάνουμε είτε λιποαναρρόφηση είτε υποδόρια μαστεκτομή προτιμώντας μόνο περιθηλαία τομή για την καλύτερη αισθητική αποκατάσταση, όποτε αυτό είναι δυνατό, γιατί οι μεγάλες τομές στους άνδρες είναι εμφανείς λόγω της αφαίρεσης του μαστού.

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ - ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΘΗΛΑΙΑ ΜΑΣΤΟΠΗΞΙΑ

ΠΡΙΝ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ -ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΡΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ) BARIATRIC PLASTIC SURGERY(BRANCHIOPLASTY, LIFT OF LEGS AND TRUNK)

Άφορα ένα σύνολο επεμβάσεων πλην της κοιλιοπλαστικής και μαστοπλαστικής, που αφορούν άλλες περιοχές του σώματος, στον κορμό και στα άκρα, όπου διορθώνουμε την χαλάρωση και την περίσσεια δέρματος μετά την απώλεια πολλών κιλών από τον ασθενή και αφού σταθεροποιηθεί το βάρος του για περίπου ένα χρόνο.

Οι τομές για την αφαίρεση του επιπλέον χαλαρού δέρματος στους βραχίονες και μηρούς γίνονται στην μασχάλη ή στην μηροβουβωνική πτυχή -οριζόντια – ή και στην έσω περίμετρο του βραχίονα ή μηρού-κατακόρυφα- αντίστοιχα στα άνω ή κάτω άκρα.

Σε ότι άφορα στον κορμό οι τομές γίνονται οριζόντια στο άνω όριο των γλουτών και μπορεί να φθάνουν μέχρι τα όρια της τομής της κοιλιοπλαστικής – περιμετρική ανόρθωση του κορμού.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΠΡΙΝ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

LIFT ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Πριν

Μετά

ΥΓΡΗ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΛΙΠΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΛΙΠΟΓΛΗΠΤΙΚΗ- WET LIPOSUCTION, LIPOSCULPTURE

Η λιποαναρρόφηση – από τις συχνότερες αισθητικές επεμβάσεις – δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Συνιστά την μόνη απόλυτη και μόνιμη διόρθωση της τοπικής λιποδυστροφίας του σώματος σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως κοιλιά, γλουτοί, γόνατα κλπ. Προτιμητέο είναι να μην ξεπερνά την αφαίρεση 5 λίτρων λίπους, ώστε να διατηρείται σταθερή η ηλεκρολυτική ισσοροπία του σώματος.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι λιποαναρρόφησης:

Η υγρή λιποαναρρόφηση με διήθηση της περιοχής με διάλυμα φυσιολογικού ορού και τοπικών αγγειοσυπαστικών και αναισθητικών ουσιών (tumescent) τόσο όσο η προβλεπόμενη ποσότητα λίπους που θα αφαιρεθεί κατά την λιποαναρρόφηση.

Το λίπος αυτό μετά από την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να ανακυκλωθεί σε περιοχές του σώματος που επιθυμούμε, για να επιτύχουμε τοπική αύξηση του όγκου, αισθητική αποκατάσταση συμμετριών σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος – μαστός, γλουτοί, πρόσωπο κλπ.

Αυτό είναι η λιπογλυπτική σώματος – προσώπου ή αλλιώς ανακατανομή λίπους με τεχνικές λιποαναρρόφησης και μεταφοράς λίπους με στόχο την συμμετρική και αρμονική εμφάνιση σώματος και προσώπου.

ΛΙΠΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ - ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ ΧΑΜΗΛΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ - ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

1 ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗΡΩΝ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ - ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ VESEΡ-VESER LIPOSUCTION

Αποτελεί τεχνική αναρρόφησης ρευστοποιημένου λίπους και είναι πολύ πιο άτραυματικη και σχεδόν αναίμακτη. Αρχικά  χρησιμοποιούμε  συσκευές υπερήχων εσωτερικά στον λιπώδη ιστό τον ρευστοποιούμε και από την ιδία μικρή τομή ακολουθεί λιποαναρρόφηση με πολύ λεπτές κάνουλες. Πλεονεκτεί στο ότι έχει μετεγχειρητικά λιγότερα οιδήματα, εκχυμώσεις και πόνο και η ανάρρωση είναι ταχύτερη. 

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)- ABDOMINOPLASY WITH OR WITHOUT LIPOSUCION

Είναι η τεχνική διόρθωσης της χαλάρωσης των κοιλιακών τοιχωμάτων μετά από μεγάλη απώλεια βάρους ή επανειλημμένες εγκυμοσύνες που μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση εφόσον υπάρχει περίσσεια λίπους στο υποδόριο των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Πρόκειται για δερμολιπεκτομή της περίσσειας δέρματος και λίπους στο κάτωθεν του ομφαλού κοιλιακό τοίχωμα (κρεμασμένη κοιλιά) παρασκευή και καθέλκυση του άνωθεν του ομφαλού δερμοϋποδόριου κρημνού προς τα κάτω κι άμεση συρραφή του με το δέρμα στην υπερηβική περιοχή (θέση καισσαρικής τομής).

Προηγείται η σε δυο στρώματα πτύχωση της πρόσθιας θήκης των ορθών κοιλιακών μυών ώστε να ισχυροποιηθεί και να διορθωθεί η μυϊκή ατροφία και χαλάρωση των μυών που είναι υπεύθυνοι για την στήριξη των ενδοκοιλιακών οργάνων -σπλάχνων-και την επίπεδη εμφάνιση της κοιλιάς, καθώς και η μεταφορά και καθήλωση του κρημνού του ομφαλού στην νέα του θέση.

Σε κάθε περίπτωση η επέμβαση γίνεται σε γενική αναισθησία και έχει περίοδο ανάρρωσης μεγάλη -τουλάχιστον 10 ήμερων.

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΜΕ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΟΙΛΗΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Σε κάθε αισθητική επέμβαση σώματος αλλά και προσώπου η διατήρηση του καλού αποτελέσματος εξαρτάται πρωτίστως από την διατήρηση σταθερού βάρους (+-5 κιλά) πράγμα που σημαίνει ότι επιλέγουμε να χειρουργούμε τους ασθενείς μας όταν βρίσκονται σε ¨φυσιολογικό¨-αποδεκτό για αυτούς- σωματικό βάρος το οποίο μάλιστα οφείλουν να διατηρήσουν σχετικά σταθερό σε βάθος χρόνου.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ Ή ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΥΣΜΟΡΦΙΩΝ & ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΦΤΕΡΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΡΗΜΝΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΛΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Πριν

Μετά

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

Πριν

Μετά