Χειρουργική Επανορθωτική και Αισθητική αποκατάσταση Σώματος

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ- BREAST AUGMENTATION Μεγέθυνση του όγκου του μαστού με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης είτε κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή κάτω από την περιτονία του ή κάτω από το μαζικό αδένα είτε, τέλος, μέρος του ενθέματος κάτω από το μυ και μέρος κάτω από το μαζικό αδένα – dual plane. Σε κάθε περίπτωση…

Ρινικός ήβος διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος

Ρινικός ήβος σκολίωση ρινικού διαφράγματος – Ρινοπλαστική διόρθωση διαφράγματος Είναι γενικά η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της μύτης μετά από συγγενείς ή επίκτητες δυσμορφίες, τραύματα ή αφαιρέσεις όγκων. Είναι πολυεπίπεδη παρέμβαση στους χόνδρους και στον οστέινο σκελετό της μύτης που εφόσον γίνεται για αισθητικούς λογούς προτιμούμε να γίνει μετά την ενηλικίωση (16 για τα κορίτσια,…