Ρινικός ήβος διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος

Ρινικός ήβος σκολίωση ρινικού διαφράγματος – Ρινοπλαστική διόρθωση διαφράγματος Είναι γενικά η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της μύτης μετά από συγγενείς ή επίκτητες δυσμορφίες, τραύματα ή αφαιρέσεις όγκων. Είναι πολυεπίπεδη παρέμβαση στους χόνδρους και στον οστέινο σκελετό της μύτης που εφόσον γίνεται για αισθητικούς λογούς προτιμούμε να γίνει μετά την ενηλικίωση (16 για τα κορίτσια,…